Badania Immunohistochemiczne

Badania immunohistochemiczne polegają na wykrywaniu w tkankach (komórkach) substancji o charakterze antygenowym przy pomocy znakowanych przeciwciał.

321Pracujemy z wykorzystaniem metod opierających się na reakcji immunoenzymatycznej pośredniej, przebiegającej według schematu:
przeciwciało pierwotne + przeciwciało wtórne znakowane enzymem (peroksydaza chrzanowa) oraz substrat dla enzymu (DAB lub karbazol).

345W zależności od rodzaju antygenu reakcja trwa od 5 godzin do 2 dni.
Odczyny immunoenzymatyczne wykonujemy metodą półmanualną – w statywach firmy SHANDON i automatycznie z wykorzystaniem AUTOSTAINERA firmy DAKO.

Katedra dysponuje szerokim wachlarzem przeciwciał (ponad 200) umożliwiających precyzyjną diagnostykę wielu schorzeń, zwłaszcza nowotworów (białaczek, chłoniaków, nowotworów skóry, przewodu pokarmowego, tkanek miękkich) jak i ocenę odpowiedzi na zastosowane leczenie.

 

Osoba odpowiedzialna:
mgr Małgorzata Wesołowska tel. 012 61-99-617, 012 421-52-10