Zakład Patomorfologii Klinicznej i Doświadczalnej

Kierownik Katedry

prof. dr hab. med. Dariusz Adamek, prof. UJ – 12 619 96 29- e-mail

Kierownik Zakładu

dr hab. n.med. Krzysztof Okoń –  12 619 96 20 – e-mail

Specjaliści patomorfolodzy

prof. dr hab. med. Romana Tomaszewska  –  12 619 97 24– e-mail

dr n.med. Magdalena Białas  –  12 619 97 23
dr n.med. Jacek Czopek  –  12 619 96 21 – e-mail
dr n.med  Sergiusz Demczuk  –  12 619 96 22
dr n.med. Grzegorz Dyduch  –  12 619 96 14 – e-mail
dr n.med. Krystyna Gałązka  –  12 619 97 25
lek. med.  Jolanta Orłowska-Heitzman   –  12 619 96 25
dr n.med. Wojciech Szczepański  –  12 619 97 23 – e-mail
dr n.med  Joanna Szpor –  12 619 96 21 – e-mail
dr n.med. Katarzyna Urbańczyk  –  12 619 97 21 – e-mail
dr n.med. Wojciech Wierzchowski  –  12 619 96 24 – e-mail

lek. Katarzyna Milian-Ciesielska  –  12 619 97 20 – e-mail

Rezydenci 

lek. Łukasz Chmura - 12 619 97 20 - e-mail
lek. Jerzy Hankus - 12 619 96 24
lek. Monika Kujdowicz - 12 619 97 20
lek. Piotr Sadowski - 12 619 96 24